Label: De Heilige Rozenkrans

Er zijn 24 resultaten voor "De Heilige Rozenkrans"
Eerste droevige geheim

Eerste droevige geheim

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
Then Jesus came with them to a country place called Gethsemani, and he said to his disciples, “Sit down here, while I go over yonder and pray.”

Tweede droevige geheim

Tweede droevige geheim

Jezus wordt gegeseld
It is the last extreme of human cruelty. Finally, exhausted, they unbind Jesus. —And the body of Christ yields to pain and falls limp, broken and half dead. You and I are unable to speak.

Derde droevige geheim

Jezus wordt met doornen gekroond
—You and I..., haven't we crowned Him anew with thorns, and struck Him and spit on Him? Never more, Jesus, never more... And a firm and concrete resolution marks the end of these ten Hail Marys.

Vierde droevige geheim

Vierde droevige geheim

Jezus valt onder het kruis
Love the Cross. When you really love it, your Cross will be...a Cross, without a Cross. And surely you, like Him, will find Mary on the way.

Vijfde droevige geheim

Vijfde droevige geheim

Jezus sterft aan het kruis
You and I do not see Him writhe on being nailed: suffering all that can be suffered, He spreads His arms with the gesture of an Eternal Priest.

Vijfde geheim van het licht

Vijfde geheim van het licht

Jezus stelt de Eucharistie in
What we cannot do, our Lord is able to do. Jesus Christ, perfect God and perfect man, leaves us, not a symbol, but a reality. He himself stays with us. He will go to the Father, but he will also remain among men.

Jezus wordt in de tempel opgedragen

Jezus wordt in de tempel opgedragen

En deze keer ben jij het, mijn vriend, die de kooi met duiven draagt. - Besef je het? Zij - de Onbevlekte! - onderwerpt zich aan de Wet, alsof Zij onrein is.

De heilige rozenkrans

De heilige rozenkrans

Een van de diepst gewortelde christelijke devoties. De Kerk spoort ons aan de geheimen ervan te overwegen.

Eerste geheim van het licht

Eerste geheim van het licht

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen. Johannes probeerde Hem tegen te houden. Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Laat nu maar, want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen.’ Toen liet hij Hem begaan. Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water.

Tweede geheim van het licht

Tweede geheim van het licht

Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana
Maria is de enige die merkt dat er niet genoeg wijn is. Wat komen de passages uit het leven van Christus ons toch vertrouwd voor! Want de grootheid van God gaat samen met het gewone, het alledaagse.

Derde geheim van het licht

Derde geheim van het licht

Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
Wanneer je je tot de Heer richt, besef dan dat Hij altijd heel dicht bij je is, dat Hij in je is: Het Rijk Gods is midden onder u. Je zult Hem vinden in je hart.