Label: Bidprentje

Er zijn 4 resultaten voor "Bidprentje"

Een vuilniswagen in Singapore

Augustine Long pokerde, gokte bij de paardenraces en had een gat in zijn hand tot zijn geestelijke inkeer, die hem hielp “het gokken achter me te laten, vast werk te vinden, mijn gezin uit te breiden en dagelijks de rozenkrans te bidden.”

Hulp uit de hemel

Hulp uit de hemel

De heiligen hebben in deze wereld geleefd om God en de medemens lief te hebben, in navolging van Jezus Christus die «langskwam om goed te doen». Daarna als ze in de hemel zijn gekomen houden ze, zoals de Catechismus van de Katholieke Kerk leert, niet op zorg te dragen voor hen die ze op aarde hebben achtergelaten.

Meer gunsten en dankzeggingen

Meer gunsten en dankzeggingen

Op deze webpagina verzamelen we enige getuigenissen die wij hebben ontvangen, met de uitdrukkelijke toestemming van de afzenders deze te mogen plaatsen. Ze getuigen van gunsten verkregen op voorspraak van de stichter van het Opus Dei of ze danken zijn heilige leven en zijn leer te hebben mogen leren kennen.