Label: Bekering

Er zijn 2 resultaten voor "Bekering"

Goddelijke barmhartigheid

Biechten in het Retiro Park in Madrid
Vier jonge Nederlandse vrouwen, Nelly, Caroline, Marie-José en Yvonne, vertellen tijdens de Wereldjongerendagen op RKK-televisie dat de biecht voor hen belangrijk is voor hun relatie en vriendschap met God. (video RKK)

De verloren zoon

De verloren zoon

Zijn vader zag hem al in de verte aankomen, en hij werd door medelijden bewogen; hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem.