Label: Bekering

Er zijn 4 resultaten voor "Bekering"

Een vuilniswagen in Singapore

Augustine Long pokerde, gokte bij de paardenraces en had een gat in zijn hand tot zijn geestelijke inkeer, die hem hielp “het gokken achter me te laten, vast werk te vinden, mijn gezin uit te breiden en dagelijks de rozenkrans te bidden.”

Een nieuwe kijk op het leven

Een nieuwe kijk op het leven

Mariam komt uit Irak en studeert farmacie in Leuven (België). Zij was erg getroffen toen ze een vriendin op een doordeweekse dag zich zag haasten om op tijd te komen voor de Mis. Zo ontdekte ze de betekenis van de Eucharistie en begon ze zich voor het christelijk leven te interesseren. Het geloof werd steeds belangrijker in haar leven en ze besloot de Eerste Communie en het Vormsel te ontvangen in studentenhuis Steenberg, een gemeenschappelijk apostolaatswerk van het Opus Dei in Leuven.

Goddelijke barmhartigheid

Biechten in het Retiro Park in Madrid
Vier jonge Nederlandse vrouwen, Nelly, Caroline, Marie-José en Yvonne, vertellen tijdens de Wereldjongerendagen op RKK-televisie dat de biecht voor hen belangrijk is voor hun relatie en vriendschap met God. (video RKK)

De verloren zoon

De verloren zoon

Zijn vader zag hem al in de verte aankomen, en hij werd door medelijden bewogen; hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem.