Archief: Van de paus

Er zijn 113 resultaten voor "Van de paus"
Waar kunnen we op zoek gaan naar antwoorden?

Waar kunnen we op zoek gaan naar antwoorden?

Vandaag is de boodschap van de paus aan Australië en de deelnemers van de Wereldjongerendagen gepubliceerd. Benedictus XVI zegt dat jongeren bij uitstek de instrumenten van de Heilige Geest zijn in de vernieuwing van de schepping.

Van de paus
Kracht van de christelijke revolutie

Kracht van de christelijke revolutie

In de Eucharistie ligt “de kracht van de christelijke revolutie”, de “diepste van de mensengeschiedenis”, die aan de mens “ware vrijheid” geeft, zei Benedictus XVI tijdens het hoogfeest van het Heilig Sacrament.

Van de paus
Ut unum sint

Ut unum sint

Tijdens de algemene audiëntie van 7 mei sprak paus Benedictus XVI over de werken van de Heilige Geest ten dienste van de eenheid.

Van de paus
Verrezen ben Ik en nog altijd ben Ik bij u. Alleluja!

Verrezen ben Ik en nog altijd ben Ik bij u. Alleluja!

Paus Benedictus XVI tijdens Paasrede: “Op het Hoogfeest van vandaag ontvangen we de uitnodiging om bekeerd te worden door de Liefde; we ontvangen de uitnodiging om te leven door haat en zelfgenoegzaamheid af te wijzen en trouw de voetstappen te volgen van het Lam dat geslagen is voor onze redding.”

Van de paus
Kies het leven!

Kies het leven!

Aan het begin van de vastentijd ontmoette paus Benedictus XVI priesters van het bisdom Rome. Een jonge kapelaan vroeg de paus hoe hij jongeren bij Christus zou kunnen brengen.

Van de paus
Boodschap Benedictus XVI Vastentijd 2008

Boodschap Benedictus XVI Vastentijd 2008

"Naastenliefde brengt ons dichter bij de anderen en bij God, en zij kan een middel worden tot echte bekering en verzoening met Hem en met onze naasten.” Dat schrijft Benedictus XVI in zijn boodschap naar aanleiding van de vasten.

Van de paus
De menselijke vrede

De menselijke vrede

“We smeken, op voorspraak van Maria, de Moeder van God, om de gave van de vrede: voor onze gezinnen, voor onze de steden, voor heel de wereld,” aldus paus Benedictus XVI op het hoogfeest van de Heilige Maria, Moeder van God.

Van de paus
Vandaag is een schitterend licht op aarde gekomen

Vandaag is een schitterend licht op aarde gekomen

Paus Benedictus XVI vroeg in zijn toespraak voor het Urbi et Orbi aandacht voor het vele “wapengekletter” in de wereld: “Moge het kerstkind Jezus wijsheid en verlichting geven aan politieke leiders om met oplossingen te komen.” Daarnaast wees hij op de gevolgen van klimaatproblemen voor de mensheid.

Van de paus
"Naar Christus kijken!"

"Naar Christus kijken!"

In een televisie-interview naar aanleiding van het bezoek aan Beieren in 2006 gaf paus Benedictus XVI al te kennen in te gaan op het verzoek naar Mariazell te gaan. In 2007 vindt vervolgens dit pastorale bezoek plaats onder het motto: "Auf Christus schauen". In deze bijdrage volgt zijn homilie op het feest van Maria Geboorte.

Van de paus