Archief

Er zijn 1929 resultaten
Postzegels met als onderwerp Jozefmaria

Postzegels met als onderwerp Jozefmaria

Italië en Uruguay hebben postzegels gewijd aan de zalige Josemaría Escrivá ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag. Venezuela had dit vorig jaar al gedaan door een serie postzegels uit te geven met gebeurtenissen uit diens leven, zoals zijn bezoeken aan het land in 1974 en 1975.

Baytree Centre

Baytree Centre

Baytree Centre ligt in het hart van Brixton, een wijk in het Londense district Lambeth. Het is een een educatief centrum voor minderbedeelde gezinnen.

Kerstmis

Met Kerstmis komen de gebeurtenissen rond de geboorte van de Zoon van God weer in onze herinnering. Wij vertoeven een ogenblik in de stal van Betlehem, in het huis van Nazaret.

God is hier. Die waarheid moet ons leven vervullen. Ieder kerstfeest moet voor ons een nieuwe bijzondere ontmoeting met God worden, door zijn licht en zijn genade diep in onze ziel te laten doordringen.

En meer dan ooit zijn Maria, Jozef en het kind Jezus midden in ons hart. Wat heeft het eenvoudige en tegelijkertijd wonderbare leven van de heilige Familie ons te zeggen? Wat kunnen wij ervan leren?

Kerstmis is ook wonderlijk eenvoudig. De Heer komt zonder praal, zonder dat iemand het weet. Op aarde hebben alleen Maria en Jozef deel aan dat goddelijk avontuur

Ik droom van christelijke gezinnen naar het voorbeeld, zo blij en vol licht, van de heilige Familie.

Christus was nederig van hart (vgl. Mt. 11, 29). Tijdens zijn leven wilde Hij voor zichzelf geen extraatjes, geen privileges. Zoals ieder ander mens bracht Hij op natuurlijke wijze negen maanden door in de schoot van zijn Moeder

De kerstboodschap klinkt met volle kracht: Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen van goede wil. In uw harten heerse de vrede van Christus

De vraag dringt zich weer op: ziet u waar de grootheid Gods verborgen gaat? In een kribbe, in windselen, in een stal. De verlossende kracht van ons leven kan zich slechts in nederigheid voltrekken, doordat wij ophouden met aan onszelf te denken en doordat wij ons voor de anderen verantwoordelijk voelen

Dit is het machtige licht dat ons leven verlicht en ons bemoedigt om verder te gaan, temidden van alle moeilijkheden en persoonlijke zwakheden

In de kribbe van Betlehem zegt Christus tegen u en mij dat Hij ons nodig heeft. Hij nodigt ons uit tot een christelijk leven zonder voorbehoud, tot een leven van overgave, werk en vreugde

Ieder christelijk huis zou een plaats van vrede moeten zijn, waarin los van de alledaagse kleine meningsverschillen de diepe en oprechte genegenheid voor elkaar en de blijde rust heersen die slechts uit een echt diep geloof kunnen voortkomen.

Zij tonen ons de Heer zoals Hij zich ontledigt, en herinneren mij eraan dat God ons roept, dat de Almachtige zich voor ons wilde tonen als een hulpbehoeftig en van de mensen afhankelijk wezen

 In de dagen voor Kerstmis kijk ik altijd graag naar de afbeeldingen van het Kerstkind.

“Het Kruis - het heilig Kruis! - is zwaar”

“Het Kruis - het heilig Kruis! - is zwaar”

Op het feest van Kruisverheffing smeekte je de Heer uit het diepst van je hart om de genade het heilig Kruis te 'verheffen' in je vermogens en zintuigen... Een nieuw leven! Een zegel om de echtheid van je boodschap kracht bij te zetten... Met heel je wezen aan het Kruis! We zullen zien; we zullen zien wat daarvan komt. De Smidse 517

Vastenboodschap 2012

Vastenboodschap 2012

Paus Benedictus XVI stelt voor de Vastentijd dit jaar een "levensplan" voor met drie aspecten: aandacht voor de ander, wederkerigheid en persoonlijke heiligheid.

Preek bij de zaligverklaring, 17 mei 1992.

Preek bij de zaligverklaring, 17 mei 1992.

In aanwezigheid van duizenden gelovigen uit alle werelddelen verklaarde Johannes Paulus II op 17 mei 1992 de stichter van het Opus Dei, Jozefmaria Escrivá, en de Canossiaanse dochter van de Liefde, Josephina Bakhita, zalig.